Topic outline

 • General

   

   

  Dyma adran Dathlu Llwyddiant y Bont, ble rydym yn dathlu holl lwyddiannau Cymraeg i Oedolion Gwent!

  Y staff anhygoel, y tiwtoriaid anhygoel ac yn bwysicach oll y dysgwyr anhygoel!

  Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Gwent yn grêt, yn wych, ffantastig, pen-i-gamp, ardderchog, rhagorol, ysblennydd...fe allwn gario ymlaen ac ymlaen! Dyma’r adran sy’n dathlu hynny!

   

  This is the Celebrating Success section of the Bont, where we celebrate all of Gwent Welsh for Adults successes!

  The incredible staff, the incredible tutors and most importantly the incredible learners!

  Gwent Welsh for Adults is great, amazing, fantastic, on top form, excellent, splendid, admirable….we could go on and on! And this is the section that celebrates this!

    

   • Cwrs am ddim? Free Course?

    Yr Enillwyr!  The Winners!

    Dyma enillwyr ein cystadlaethau.

    Here are the winners of our competitions.

     • Beth yw’r GODIDOGs?

      Dych chi wedi clywed am Oscars, Baftas Cymru, Dysgwr y Flwyddyn, Grammies, Emmys, Golden Globes ayyb – yr holl wobrau 'na!

      Ond beth am y gwobrau newydd ………. GODIDOGs - GwObrau i DIwtoriaiD Oedolion Gwent  = GODIDOGs

       

      Dyn ni am ddathlu llwyddiant tiwtoriaid Canolfan Gwent dros y flwyddyn a'r gobaith yw y bydd y gwobrau hyn yn dod yn rhywbeth rheolaidd ac yn un o uchafbwyntiau calendr Cymraeg i Oedolion Gwent!

      Mae 5 categori i’w gwobrwyo:

      1. Presenoldeb – Beth yw presenoldeb eich dosbarthiadau chi? (Ebrill)
      2. Cyfradd Cadw – Ydych chi wedi cadw eich dysgwyr? Targed yw 83% (Ionawr)
      3. Dilyniant – Ydy'ch dysgwyr chi wedi symud ymlaen i'r lefel nesaf? (Tachwedd)
      4. Arholiadau – Sawl dysgwr sy’n sefyll yr arholiad yn eich dosbarthiadau'r flwyddyn hon? (Medi)
      5. Tu hwnt i'r dosbarth – Ydych chi wedi gwneud rhywbeth arbennig dros y flwyddyn? (Mehefin)

      Er bod hyn i gyd yn rhywfaint o hwyl hefyd – peidiwch â phoeni, mae'r holl beth yn pwysleisio pa mor bwysig yw'r categoriau hyn yn ein gwaith o ddysgu Cymraeg i Oedolion Gwent.